English | 中文版

Recruitment

You are here:Home > Recruitment >

About Us | News | Recruitment | Contact Us
Guangzhou  Euroshine Electronics CO., LTD     TEL:86-02-86074857 
FAX:86-20-86074656      E-Mail :es@euroshine.com.cn   ADDR:No.5 factory zone, Xiamao,Baiyun district,Guangzhou, Guangdong Province, P.R.of China
shrink
  • QR Code